Skip to Main Content
API ideeën portaal voor Multivers & Boekhoud Gemak

Wij nodigen je als ontwikkelaars van harte uit om hier nieuwe ideeën aan te maken of te stemmen en te reageren op aanwezige ideeën voor Multivers & Boekhoud Gemak API. De Multivers & Boekhoud Gemak API is het koppelvlak voor zowel Multivers als Boekhoud Gemak. We kunnen niet beloven dat we alle ideeën kunnen realiseren. Uiteraard proberen we wel op alle ideeën te reageren.

7 STEM
Status Afgewezen
Created by Edwin Goud
Created on Feb 26, 2019

Sortering orderregels bij aanmaken factuuropdracht respecteren op basis van orderlineid

Bij het aanmaken van een factuuropdracht kan een orderlineid meegegeven worden. Bij het ophalen van de regels komt het orderline ID in principe overeen met de volgorde waarop de regels in Unit4 zijn toegevoegd en zichtbaar zijn. 

Als ik echter een factuuropdracht aanmaak en een orderlineid meegeef, worden de regels binnen Unit4 niet op de aangegeven volgorde gesorteerd, maar worden de regels op artkelcode gesorteerd.

 

Hiermee wordt de aangegeven hiërarchie van de orderregels niet gerespecteerd, met als gevolg dat eventuele tekstregels (regels zonder artikel maar met beschrijvende tekst wat men graag ook op de factuur wil afdrukken) bovenaan de factuuropdracht wordt geplaatst. 

Vaak heeft de tekst betrekking op het daaropvolgende artikel. 

 

Of de aangegeven volgorde moet worden gerespecteerd of het moet mogelijk zijn binnen Unit4 om te sorteren op de orderlineid, zodat de gewenste volgorde behouden blijft.

 • Attach files
 • Beheerder
  Team Boekhoud Gemak
  Reply
  |
  Sep 7, 2020

  De property OrderLineId is readonly. De orderregels worden in de volgorde zoals ze ingevoerd zijn getoond bij het laden. Dit is geen fout.

 • Beheerder
  Team Boekhoud Gemak
  Reply
  |
  Jun 22, 2020

  Beste Edwin, Waar zie je de sorting niet kloppen? Is dat in Multivers zelf?

 • +4