Skip to Main Content
API ideeën portaal voor Multivers & Boekhoud Gemak

Wij nodigen je als ontwikkelaars van harte uit om hier nieuwe ideeën aan te maken of te stemmen en te reageren op aanwezige ideeën voor Multivers & Boekhoud Gemak API. De Multivers & Boekhoud Gemak API is het koppelvlak voor zowel Multivers als Boekhoud Gemak. We kunnen niet beloven dat we alle ideeën kunnen realiseren. Uiteraard proberen we wel op alle ideeën te reageren.

5 STEM
Status Open voor stemming
Categorie Financieel
Created by Guest
Created on Apr 13, 2022

Toevoegen mogelijkheid bijlage (PDF) direct mee te kunnen geven via de API

Beste Collega's,


Vanuit scansys maken wij gebruik van Multivers API waarbij wij alle communicaties via de API willen laten verlopen. Dit zodat op termijn wij al onze klanten volledig cloud oplossingen kunnen aanbieden.

Momenteel geven wij een link mee via de API naar de file of share locaties van de klant waar Multivers toegang tot heeft. Vanuit onze cloud hebben we vaak geen direct toegang tot de omgeving van de klant waar zij Multivers op hosten, waarop wij bijlagen kunnen wegschrijven.

Het zou mooi zijn als ook dit onderdeel, het direct via de API kunnen meegeven van een bijlage, bijv PDF, zou kunnen worden toegevoegd.


Ik hoor graag of nog aanvullende feedback is gewenst.


Met vriendelijke groet,


Jimmy Muradin

Product Engineer

Scan Sys

  • Attach files
  • +2