Skip to Main Content
API ideeën portaal voor Multivers & Boekhoud Gemak

Wij nodigen je als ontwikkelaars van harte uit om hier nieuwe ideeën aan te maken of te stemmen en te reageren op aanwezige ideeën voor Multivers & Boekhoud Gemak API. De Multivers & Boekhoud Gemak API is het koppelvlak voor zowel Multivers als Boekhoud Gemak. We kunnen niet beloven dat we alle ideeën kunnen realiseren. Uiteraard proberen we wel op alle ideeën te reageren.

20 STEM
Status Open voor stemming
Created by Mart Sanders
Created on Aug 24, 2020

Via API knop Voorraad Inkoopboek niet bruikbaar

Inkoopfacturen die geboekt worden via de knop "voorraad" in het inkoopboek hebben als grote voordeel dat de intrastat vastlegging automatisch gebeurd: als er verschillende goederencodes aan de betreffende artikelen gekoppeld zijn worden deze meegenomen in de Intrastat aangifte. Men wil de inkoopfacturen gaan boeken via een scan/herken oplossing. Als test heb ik een factuur geboekt via Unit4 Paperless. Bij het openen van de geboekte factuur is de knop 'voorraad' niet actief. Dit heeft tot gevolg dat de intrastat gegevens handmatig ingegeven moeten worden, wat een zeer tijdrovende en foutgevoelige handeling zal zijn. Kunnen jullie aangeven wanneer deze functionaliteit door de API ondersteund zal worden?

  • Attach files
  • +10