Skip to Main Content
API ideeën portaal voor Multivers & Boekhoud Gemak

Wij nodigen je als ontwikkelaars van harte uit om hier nieuwe ideeën aan te maken of te stemmen en te reageren op aanwezige ideeën voor Multivers & Boekhoud Gemak API. De Multivers & Boekhoud Gemak API is het koppelvlak voor zowel Multivers als Boekhoud Gemak. We kunnen niet beloven dat we alle ideeën kunnen realiseren. Uiteraard proberen we wel op alle ideeën te reageren.

4 STEM
Status Toekomstige overweging
Categorie Overig
Created by Guest
Created on Nov 7, 2019

Uploaden van een document. Inhoud meegeven in een BASE64 veld

Nu is het heel omslachtig om een document aan een order te koppelen, indien je niet in het 'juiste' netwerk zit. Als je een base64 string kunt meegeven als inhoud van het document kan UNIT4 Api deze volgens haar eigen business rules opslaan.

  • Attach files
  • +2