Skip to Main Content
API ideeën portaal voor Multivers & Boekhoud Gemak

Wij nodigen je als ontwikkelaars van harte uit om hier nieuwe ideeën aan te maken of te stemmen en te reageren op aanwezige ideeën voor Multivers & Boekhoud Gemak API. De Multivers & Boekhoud Gemak API is het koppelvlak voor zowel Multivers als Boekhoud Gemak. We kunnen niet beloven dat we alle ideeën kunnen realiseren. Uiteraard proberen we wel op alle ideeën te reageren.

Status Opgeleverd
Categorie Projecten
Created by Guest
Created on Aug 6, 2019
Samengevoegd idee

This idea has been merged into another idea. To comment or vote on this idea, please visit MVAPI-I-18 Projecten en/of Urenregistratie.

API-endpoint inrichten voor opvragen projecten-lijst Merged

Het is mogelijk om een klantlijst op te vragen en per klant een request te doen om de projecten van die klant op te vragen. Het zou echter efficiënter zijn als een request gedaan kan worden om alle projecten (incl. verwijziging naar de klant) gedaan kan worden, dat scheel een hele boel requests.

  • +2