Skip to Main Content
API ideeën portaal voor Multivers & Boekhoud Gemak

Wij nodigen je als ontwikkelaars van harte uit om hier nieuwe ideeën aan te maken of te stemmen en te reageren op aanwezige ideeën voor Multivers & Boekhoud Gemak API. De Multivers & Boekhoud Gemak API is het koppelvlak voor zowel Multivers als Boekhoud Gemak. We kunnen niet beloven dat we alle ideeën kunnen realiseren. Uiteraard proberen we wel op alle ideeën te reageren.

41 STEM
Status Opgeleverd
Categorie Inkooporders
Created by Jeroen Reelick
Created on Feb 14, 2019

Inkomende goederen ontvangen

De UBC ondersteunt ProductsReceivedTrans, deze functie  wordt niet ondersteund in de API

  • Attach files
  • Jeroen van de Pol
    Oct 21, 2019

    Graag deze aanpassing asap doorvoeren. Indien klanten over moeten naar de API, is dit onderdeel essentieel.

  • +21
12 STEM

Graag API uitbreiden zodat je ook middels de knop "Voorraad" in het inkoopboek de goederenontvangsten kunt binnenboeken tezamen met de factuurboeking.

Merged
Op het moment dat het technisch mogelijk is via de API, kunnen scanpakketten als Basecone en Paperless deze functionaliteit opnemen. Hierdoor kunnen we meer van deze pakketten verkopen, daar men nu vaak niet bereid is dubbel werk te doen (eerst vi...
Ronald de Jong almost 4 years ago in Inkooporders 1 Opgeleverd